?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 马加爵之锤击响心理教育警?东北师范大学保卫?/title><META Name="keywords" Content=" " /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"> <meta http-equiv="expires" content="0"> <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3"> <meta http-equiv="description" content="This is my page"> <style type="text/css"> .biaoti { position: relative; text-align: center; margin-top: -190px; font-family: "黑体"; font-size: 36px;} .dianji { margin-top: 45px; font-size: 18px;} .neirong { letter-spacing: 1px; line-height: 30px; width: 1016px; margin-top: 40px; background: url(../../dfiles/13985/../../resources/front/images/img/bsanjibian.png);} .footer { margin-top: -16px;} .shangpian { margin-top: -110px;} .shangpian a:link { color: blue;} .guanbi { margin-top: -60px; font-size: 20px;} .zhenneirong { padding: 3px 60px;} </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1063_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1063nryvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <center> <form name="_newscontent_fromname"> <div class="header"> <img src="/images/resourcesfrontimagessanjitoubu.png" /> <div class="biaoti"> <p>马加爵之锤击响心理教育警?/p> </div> <div class="dianji">[  点击?script>_showDynClicks("wbnews", 1279512622, 1168)</script>  |  更新时间2015-12-12  ]</div> </div> <div class="neirong"> <div class="zhenneirong"> <div id="vsb_content"><p>    <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px;">   </span><span style="font-size: 14px;">    像马加爵这样极端的人只是极少数,但几所高校最近发生的几起自杀案件也暴露了大学生的心理问题?br />     <strong>访谈背景</strong><br /> 马加爵,父母心目中的好孩子,同学心目中沉默乖巧的学生,却成为残忍地连杀4名同班同学的疑犯?br /> 最近一个星期内,广东某高校就发生了两起大学生命案,均是因为感情受挫而杀人或自杀?br /> 这些令人难以置信的校园案件使人们不禁疑惑:大学生究竟有什么心病?大学心理教育是否已经提上了日程?</span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"> </span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">    ?nbsp; ?中山大学心理系教?br /> 张敏?华南师范大学高教研究所所?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"> </span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">    <strong>能从心理上分析马加爵的杀人行为吗?/strong></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"> <strong>郭丽</strong>:从作案过程看,嫌疑人马加爵有明显的心理问题,心理学上称之为“人格异常”,这种人的自我概念有偏差,有一种“我不好,你也不好”的心理,往往具有攻击性和毁灭性,只要一点小事就会激起他不安全的防范心理?br /> 这种人在攻击别人时往往想不到结局。马加爵杀完人后,并不是销毁尸体,而是放在卧室内,这明显是不成熟甚至幼稚的人做的“游戏”,从这点可以断定,他是个封闭简单的人,很少与外界接触,不了解别人的感受,做事不考虑结果,也就是具有“变态性人格特质”?br /> 这种人格缺陷与家庭教育有关,由于成长在农村,马加爵的外部环境处于相对封闭状态,他的个人空间非常狭隘,个人需求往往得不到满足,他对社会、对别人的理解只能从图片、游戏中获得。游戏是一种虚拟的环境,很容易使人隐藏很深的东西被激发出来,马加爵很可能就是受暴力游戏的影响,将杀人也当成一种游戏,当成探索自己的途径,并从中获得满足感?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"> <strong>大学生心理问题普遍吗?br /></strong> <strong>郭丽</strong>:像马加爵这样极端的人只是极少数,但几所高校最近发生的几起自杀案件也暴露了大学生的心理问题?br /> 目前大学生最主要的心理问题可以归结为以下几类:一是学业问题,因为学业没有达到预期目标而产生各种心理障碍;二是人际交往问题,人际交往费用大,一些经济困难家庭的学生往往因此变得孤僻;三是由于家庭不稳定导致的个性问题;四是失恋问题?br /> 通过对几起自杀和他杀事件的调查后发现,大学生极端行为往往并不因单一因素引发,而是多样问题集中引起。而这些问题包括:学业竞争、人际关系紧张、就业压力太大等因素?br /> 随着大学生提前进入社会,他们往往发现,自己许多方面比不上别人,于是就产生了不如意、不幸福感。往往文化层次越高,对自己期望越高的人,这种不幸福感越强烈,就越容易走极端。这个时候,他们并不知道应该如何调整心态,而是采取各种自虐或攻击的做法?br /> <strong>张敏?/strong>:社会竞争激烈,社会对人的要求越来越高,找工作压力等等,都是导致大学生产生心理问题的重要因素。大学生的心理问题主要表现为急功近利的心态和焦虑的心情?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12px;"><br /></span></p><p> </p></div><div id="div_vote_id"></div> </div> <UL style="list-style-type:none;"> </UL> </div> <div class="footer"><img src="/images/resourcesfrontimagessanjidibu.png" /> <div class="guanbi"><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭窗口</a></div> </div> </form> </center> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>